A GAZDA HASZNA AKCIÓ SZABÁLYZATA
 1. Az Akció szervezője
Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban „Szervező”).
 
 1. Az Akcióban való részvétel feltételei
Mindazon résztvevők (továbbiakban: „Résztvevő(k)”) részt vehetnek az Akcióban, akik maradéktalanul megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 • egyéni vállalkozók1 , gazdasági társaságok2,
  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján: „3:88. § [A gazdasági társaság fogalma] (1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 3:89. § [Formakényszer] (1) Gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható.
  mezőgazdasági őstermelők3,
  - a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015 (XII.28.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelők
  családi gazdaságok és családi gazdálkodók4,
  - a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.§ 4. pontja szerint családi gazdaságok és 5. pontja szerinti családi gazdálkodók.
  akik Magyarországon állandó lakcímmel/székhellyel rendelkeznek és üzletszerűen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak,
 • regisztrálnak a www.gazdahaszna.hu domain név alatti internetes oldalon adataik megadásával és vásárlásra vonatkozó szándékot rögzítenek,
 • nem vesznek részt a Szervező által meghirdetett más olyan akcióban, amelynek a szabályzata kizárja az Akcióban való részvételt,
 • nem áll fenn velük szemben a jelen Szabályzatban (a továbbiakban „Szabályzat”) meghatározott kizáró ok,
 • a www.gazdahaszna.hu domain név alatti internetes oldalon való regisztráció során elfogadják az Akció jelen Szabályzatát és részvételi feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot.
 1. Az Akció
A Résztvevők a www.gazdahaszna.hu domain név alatti internetes oldalon való regisztrációval kedvezményes vásárlásra (a továbbiakban: „Árkedvezmény”), vagy egyéb Szakmai ajánlatra (a továbbiakban: „Szakmai ajánlat”) válnak jogosulttá. A regisztrációval egyidejűleg, az oldalon rögzíteni kell, hogy kultúránként hektárban kifejezve mekkora kezelendő területtel rendelkezik a Résztvevő. (Egy Résztvevő kultúránként maximum 2999 hektárt adhat meg).

A regisztrációt követően a Résztvevőnek választania kell, hogy a Árkedvezményt, vagy a Szakmai ajánlatot választja, mely döntés a későbbiekben nem változtatható meg.
Az Akcióban részt vevő termékek és kiszerelések (a továbbiakban: „Termékek”):
Adengo (1 és 5 liter)
Luna Experience (1 liter)
Biscaya (3 és 5 liter)
Monsoon Active (1 és 5 liter)
Capreno (Capreno Pack db)
Propulse (5 liter)
Falcon Pro (5 liter)
Sekator OD (1 liter)
Laudis (5 liter)
 
 
3.1 Árkedvezmény
 
A Szervező az Akcióban résztvevő termékek után az alábbiaknak megfelelően kedvezményt biztosít:
 
Termék Bruttó kedvezmény (Ft) liter vagy darab
Adengo 1900 liter
Biscaya 900 liter
Capreno pack 9000 darab
Falcon Pro 500 liter
Laudis 500 liter
Monsoon active 500 liter
Propulse 700 liter
Luna Experience 900 liter
Sekator OD 1500 liter
 
Az Akció során a termesztett kultúra területének megfelelő, az adott termék engedélyokiratában szereplő legmagasabb dózis alapján számított mennyiségnél nagyobb mennyiségre a kedvezmény nem vehető igénybe.

Az Akció keretében a Résztvevő az alábbi időintervallumban regisztrálhat és adhatja meg a vásárlási szándékkal érintett mennyiséget: 2018. február 5.– 2018. június 30.

Az internetes oldalon a vásárlási szándékkal érintett mennyiség megadását követően az oldal a Résztvevő által kért bontásban kinyomtatható, egyedi sorszámmal ellátott kupont (a továbbiakban: „Kupon”) generál, amely az oldalról közvetlenül kinyomtatható vagy elektronikus formában letölthető. Egy Kupont a rendszer csak egyszer tud generálni, amennyiben a Kupont tartalmazó elektronikus fájl elveszik, vagy sérült a Kupon nem generálható újra.

A Résztvevő a Kupont, a Szervező által az internetes oldalon a „Beváltóhelyek” fül alatt feltüntetett kereskedőknél történő vásárlás során tudja érvényesíteni, a Kupon átadásával akként, hogy a Beváltóhely a Kupon szerinti kedvezmény összegét a termék(ek) általa alkalmazott bruttó vételárból levonja. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Beváltóhelyek listáját az akció időtartama alatt megváltoztathassa.

Kuponokat 2018. június 30. napjáig lehet generálni.
Az Akció keretében kinyomtatott Kuponok 2018. február 5. napjától 2018. július 31. napjáig válthatóak be. Jelen határidő elmulasztása esetén a Résztvevő a kedvezményre való jogosultságát elveszti.

Egy Résztvevő az internetes oldalon egy alkalommal regisztrálhat, a kinyomtatott Kupont a Résztvevő kizárólag egy alkalommal, egy Beváltóhelynél jogosult beváltani.
A Kuponnal biztosított kedvezmény más akcióval nem vonható össze.
A Beváltóhelyek kizárólag sértetlen Kupont jogosultak elfogadni.

A Kupon által biztosított kedvezmény a Résztvevő által megadott adatokon – azaz az általa meghatározott növénykultúrák fajtáján és termesztési területének a méretén  - alapul. Ezek az adatok a Résztvevő által a későbbiekben nem változtathatóak, amennyiben a Résztvevő tévesen adta meg azokat, vagy utóbb korrigálná Őket, úgy az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és határidőben köteles felvenni a kapcsolatot a Szervezővel.
 
3.2 Szakmai ajánlatok
 
Amennyiben Résztvevő 2018. február 5. és 2018. június 30. között a Termékekből vásárol és a vásárlást a hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően hitelt érdemlően bizonyítja (Pl. egyszerűsített számlával-a továbbiakban: „Számla”), úgy azzal Szakmai ajánlatokra beváltható pontokat (a továbbiakban: „BayPengő”) gyűjthet.
 
A Szakmai ajánlatok biztosítása végett Szervező a Reklámajándék.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 61.; cégjegyzékszám:01–09–981320; adószám: 23850727–2–43; bankszámlaszám: 10300002-10619720-49020012; képviseli: Martos Péter ügyvezető), mint az akció lebonyolításában részt vevő Partnert (továbbiakban: „Lebonyolító”) veszi igénybe.
 
Szervező Termékenként az alábbi BayPengő összegeket írja jóvá:
 
Termék BAYPENGŐ/ termék (liter/ csomag)
Adengo 19
Biscaya 9
Capreno pack 90
Falcon Pro 5
Laudis 5
Monsoon active 5
Propulse 7
Luna Experience 9
Sekator OD 15
 
 
A BayPengő az alábbi támogatásokra váltható be:
 
3.2.1 EasyFlow — 1010 BayPengő
 
Növényvédőszer-áttöltő és göngyölegmosó adapter. Tartalmaz 1 db tartály adaptert és 3 db csatlakozót a vegyszeres kannákra.
 
3.2.2 EasyFlow M — 2370 BayPengő
 
Az EasyFlow M az 5‑10 literes (azaz a 63 mm kiöntőnyílás-átmérőjű), standard növényvédő szert tartalmazó kannák permetezőtartályba történő részleges vagy teljes ürítését teszi biztonságossá.

Jellemzők

- A legszigorúbb felhasználói és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő, szivárgásmentes illeszkedés.
- Az automata zárórendszer megelőzi a növényvédő szer göngyöleg véletlen felnyílását.
- Fokozatmentesen szabályozható adagolás teszi lehetővé, hogy a kanna tartalmának akár csak bizonyos részét ürítsék a tartályba.
- A kiürült göngyölegek biztonságosan és gyorsan tisztíthatók.
- A zárt és űrmértékjelzéssel ellátott mérőedény segítségével olyan növényvédő szeres kannák is pontos méréssel üríthetők, amelyek nem átlátszóak, illetve űrmértékjelzéssel nem ellátottak.
- Könnyen felszerelhető új tartályokra, vagy akár utólag is már használatban lévő permetezőgépekre.
Fúvókakészlet – 6 darabos szett minden típusra
 
         Lechler IDKT POM légbeszívásos kettős lapos sugarú fúvóka 6 darabos szett — 145 BayPengő

Jellemzők

- Nyomástartomány: IDKT 03 1,5-től 6,0 bar-ig, IDKT 04/05 1,0-től 6,0 bar-ig.
- A dupla lapos sugár menetirány szerint előre és hátra 30‑30 fokos szöget zár be.
- Cseppméreteloszlás nagyon durvától közepesig.
- Nagyon kompakt méret (hossz 22 mm).
- SW8-as bajonettzáras fúvókakupakkal illeszthető.
- Megfelel a JKI-FVMMI előírásainak.

Alkalmazási területek

- gabonafélék kalászkezelése
- gyomirtószerek kijuttatása répában
- zöldségtermesztés
- napraforgó
- kukorica
Kombinálható IDKS légbeszívásos aszimmetrikus szórásképű fúvókával. Javított fedettségi kép a leveleken és függőlegesen álló célfelületeken az IDKT légbeszívásos dupla lapos sugarú fúvókával.
 
StreamJet® SJ-7 műtrágya szórófej 6 darabos szett — 175 BayPengő

Jellemzők

- Hét egyenlő sebességű és térfogatú, azonos folyadékáramot hoz létre.
- Kiváló minőségű szórási eloszlás.
- Levehető adagolólapka biztosítja a könnyű tisztítást.
- Számos méretben kapható az alkalmazási esetek széles skálájához igazodva.
- VisiFlo színkódolás biztosítja a kiváló vegyszerállóságot.
- Javasolt üzemi nyomás: 1,5-4 bar (20-60 PSI).
- A tömött folyadékáramok minimálisra csökkentik a levélégést, és gyakorlatilag kizárják az elsodródás lehetőségét.
Turbo TwinJet® Kettős, lapos szórású fúvók 6 darabos szett — 130 BayPengő

Jellemzők

- A két kiömlőnyílással kialakított konstrukció két 110' lapos kúpos szórásképet biztosít a Turbo TeeJet szórófej szabadalmaztatott technológiája révén. Az egyes szórásképek közti szög: 60' előre és hátra.
- Leginkább felületpermetezéséhez alkalmas, ahol fontos a levelek nagyon jó lefedettsége és a penetráció a zárt lombozatban.
- A cseppmérettartomány egy kissé nagyobb az azonos teljesítményű Turbo TeeJet szórófejhez viszonyítva, ami csökkenti az elsodródást, növelve ugyanakkor a lombozat fedettségét és penetrációját.
- Öntött polimer a kiváló vegyszer- és kopásállóság érdekében.
- Kapható hat VisiFlo színkódolással, 1,5-től 6 barig (20-90 PSI) terjedő nyomástartományban.
- Ideálisan használható a permetezőgépek automatikus vezérlőrendszereivel.
- Automatikus beállítás a 25612-..NYR Quick TeeJet szórófejsapkával és -tömítéssel való használat során.
AI TeeJet® Légbeszívásos lapos szórású fúvóka 6 darabos szett — 200 BayPengő

Jellemzők

- Rozsdamentes, lapított kúp alakú szórásképet biztosít a terítő permetezéshez szükséges egyenletes lefedettség érdekében.
- Polimer lapkatartó és szórólapka VisiFlo színkóddal.
- Nagyobb cseppek a kisebb elsodródás érdekében.
- Nyolc teljesítménykategóriában, 2-8 bar (30-115PSI) ajánlott névleges nyomással kapható.
- A konkrét vegyszertől függően egy Venturi légbeszívó révén nagyméretű, levegővel töltött cseppeket állít elő.
- Automatikus permetbeállítás a 25598-* NYR Quick Teejet szórófejsapkával és -tömítéssel.
HoldPeak Kézi szélsebességmérő légsebességmérő — 230 BayPengő

Jellemzők

Kézi szélsebességmérő hőmérővel
- Nagyméretű, grafikus LCD-kijelző
- Szélsebesség és hőmérséklet gyors és pontos mérésére
- Választható mértékegységek: m/s, km/h, mph
- Maximum és átlagos szélerősség kijelzése
- Hőmérséklet és szélhűtés kijelzése
- Mérési tartomány:
- Szél: 0,2 és 30 m/s között
- Hőmérséklet: -30 és.+60 °C
- Kijelzés: 0,1 m/s
- Pontosság: +/- 3%
- Vízálló kivitel
- Tartozék: csuklópánt, hordtáska, elem
- Méretek: 98 x 39 x 17 mm, 110 g
 
3.2.3 Pfeuffer He lite gabona nedvességmérő készülék — 1570 BayPengő
 
Jellemzők:
- Egyszerűen kezelhető magyar nyelvű menü
- A 8 leggyakoribb magyar terményre kalibrálva
- 1% alatti pontosság nedves terménynél is
- Strapabíró, precíz német kivitel
- Igényes szállítókofferrel és tisztítókészlettel
 
3.2.4 Utalvány 5.000,- Ft értékben  50 BayPengő 
Utalvány 10.000,- Ft értékben — 100 BayPengő
melyeket az alábbi beváltóhelyeken a megjelölt szolgáltatástípusokra válthatóak be:
SGS Hungária Kft.— mezőgazdasági szolgáltatásokra
Bureau Veritas Magyarország Kft. — mezőgazdasági szolgáltatásokra
MANOK-Növényorvos Kft.— permetezőgép műszaki vizsgálat
 
Az Utalványokat 2018 február 5. napjától 2018  július 31. napjáig lehet beváltani.
Az Utalványokon szereplő összeg bruttó értéket jelöl.
Az Utalványok értéke összevonható a választott szolgáltatás értékéig.
 
3.2.5 Védőfelszerelések— 440 BayPengő
 
A szett tartalma:
 • Védőkesztyű
 • Védőszemüveg
  • Helsinki teljes álarc – univerzális, kék
  • Puha termoplasztik gumi arcilleszkedéssel és panoráma látómezővel
  • Polikarbonát, szilikon, ABS
 • Légzésvédő
  • ABEK2 gázszűrő – univerzális, fekete, 4 db
  • Véd a szennyező gázok Ellen
  • EN 148-1 szabvány szerinti csatlakozóval készült, amely bármilyen, a szabvány szerinti csatlakozóval ellátott álarccal kompatibilis
  • 2. osztályú szűrőnek minősül, védelmet nyújt a szerves és szervetlen savas gázok és gőzök, kén-dioxid, ammónia és annak származékai ellen, ahol a forráspont 65°C felett van oldószerektől és gázoktól.
Az Számlát a www.gazdahaszna.hu honlapon az erre kialakított felületen kell feltölteni. A vásárlásnak megfelelő BayPengő összegét 3 munkanapon belül Lebonyolító jóváhagyja, melyet követően Résztvevő megrendelheti az általa kiválasztott Szakmai ajánlatot. Számlát legkésőbb 2018. június 30. napjáig lehet feltölteni.
 
A feltöltött Számlának legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:
 • a vevő nevét és pontos címét,
 • a vásárolt termékek megjelölését,
 • a vásárolt termék mennyiségét,
 • a Számla keltét.
A Szakmai ajánlatokkal kapcsolatos ügyintézést ideértve de nem kizárólagosan az esetleges megkeresésket és panaszokat, ügyfélszolgálattal kapcsolatos teendőket, a szükséges adatfeldolgozási tevékenységet teljeskörűen Lebonyolító intézi.
 
 1. Kizáró okok
Az Akcióban nem vehetnek részt a Szervező, Lebonyolító dolgozói.
A Szervező jogosult kizárni – akár ha maga szerez tudomást a jelen pontban feltüntetett okokról, akár a Beváltóhelyektől érkező tájékoztatás alapján - az Akcióból azt a Résztvevőt, aki:
 
 • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg, vagy az adataiban az Akció időtartama alatt bekövetkezett változásról a Szervezőt nem tájékoztatta az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott határidőben,
 • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni, így különösen, ha ugyanazt a Kupont a Résztvevő többször akarja felhasználni.
 
 1. A Szervező felelősségének kizárása
A Résztvevők téves és/vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.


A Szervező továbbá kizárja a felelősségét a Szervezőnek fel nem róható bármely hálózat, számítógépes hardver, vagy szoftver bárminemű meghibásodása következtében elveszett, hiányos, hibás, vagy elkésett regisztrációért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt az Akcióban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező a Kuponok beváltásával kapcsolatosan (pl. a Beváltóhely nem fogadja el az ép Kupont; a Beváltóhely nem rendelkezik megfelelő készlettel az akcióval érintett termékekből) felelősséget nem vállal, a Résztvevő a beváltással kapcsolatos igényét közvetlenül a Beváltóhellyel szemben érvényesítheti.

A Szervező kizárja felelősségét az Akcióval kapcsolatos bármilyen, a Szervezőnek fel nem róható kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért, elírásért.
 
 1. Adatkezelés
Az Akció adatvédelmi szabályzata a www.gazdahaszna.hu/*** link alatt érhető el. Az adatvédelmi szabályzat elfogadása az Akcióban való részvétel egyik előfeltétele.
 
 1. Egyéb
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett akcióban visszaélést, csalást követ el.
 
A z Utalvány bemutatóra szól, és kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 
Amennyiben az Akció során visszaélések, csalás gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a szükséges jogi lépéseket megtegye.
 
Az Akció hatályos Szabályzata, valamint az Akcióval kapcsolatos információk a www.gazdahaszna.hu találhatóak meg.
 
A Résztvevő a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi részvételi feltételt.
 
Budapest, 2018. február 05.
 
Bayer Hungária Kft.
Szervező